Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Adres: Dikilitaş Mahallesi Eren Sokak No:4, Beşiktaş, İstanbul
Tel: (0212) 291 00 05 – 291 00 06 – 258 19 66 – 258 19 67
Faks: (0212) 240 42 09 & (0212) 296 91 24
E-Posta: [email protected]

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Adres: Selanik Caddesi 19/1 06650 Yenişehir ANKARA
Tel: (0312) 418 12 75
Faks: (0312) 417 48 24
E-Posta: [email protected]

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Adres: Selanik- 2 Caddesi No:44/1 Kat:1 Kızılay Ankara Türkiye
Tel: (0312) 436 71 11
Faks: (0312) 436 74 70
E-Posta: [email protected]

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Adres: GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2/17-23, 06570 Maltepe-ANKARA / TÜRKİYE
Tel: (0 312) 231 31 79
Faks: (0 312) 231 19 52-53
E-Posta: [email protected]