10 EKİM 2015 EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MİTİNGİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KATLİAM

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ve TTB (Türk Tabipleri Birliği); 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” yapılması kararı aldı.

Miting, Sıhhiye Meydanında gerçekleştirilecekti. Mitingin buluşma noktası Ankara Garıydı. Gar önünde oluşturulacak kortejler ile düzenli bir yürüyüş yapılacak, Sıhhiye Meydanına ulaşıldığında ise miting gerçekleştirilecekti.

Mitingin yasal izin ve bildirim süreçleri için gerekli başvurular yapıldı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına bir tertip komitesi oluşturuldu. 22 Eylül 2015 tarihinde Ankara Valiliğine bildirim yapıldı ve miting organizasyonu için Valilik ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle birçok görüşme, toplantı yapıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB çağrısı ile gerçekleştirilecek mitinge emek, barış ve demokrasiyi savunan bütün kesimler davet edildi. Çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve çeşitli oluşum mitinge katılma kararı aldı. Aydınlar, sanatçılar, yazarlar birbiri ardına mitinge katılım çağrısı yaptı. Birçok şehirde Ankara’da düzenlenecek miting için katılım çalışmaları ve organizasyonlar yapıldı.

Ülkenin birçok noktasından yola çıkarak Ankara’ya gelen on binlerce kişi, miting programına katılmak için 10 Ekim 2015 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Ankara Garı önünde buluşmaya başladı.

Programlanan yürüyüş başlamak üzereydi ve saatler 10.04’ü gösterdiğinde bir patlama sesi duyuldu. Hemen ardından bir patlama sesi daha duyuldu…

İki IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) üyesi; Türkiye’nin başkenti Ankara’da, devlet güvenlik bürokrasisinin çok yakın bir noktasında, yasal izin süreçleri tamamlanmış bir mitingin toplanma alanında, hiçbir engele takılmadan ellerini kollarını sallayarak geldikleri Ankara Garı önünde, on binlerce insanın içerisinde üzerlerine yerleştirdikleri bombalar ile katliam gerçekleştirdi.

10 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 10.04’de Ankara Garı önünde ülke tarihinin en büyük kitle katliamı gerçekleştirildi.

103 insan hayatını kaybetti, 400’den fazla insan yaralandı.

Katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralanan yurttaşlarımız bir araya gelerek DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin de temsili katılımı ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’ni kurdu.

Katliamın yıl dönümünde ve her ayın 10’nunda Ankara Garı önünde anma etkinlikleri gerçekleşiyor ve karanfil bırakılıyor.