Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Jale Erzen – Sanat Tarihçisi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Baykan Günay – Şehir Plancısı – TED Üniversitesi

Prof. Dr. Güven Arif Sargın – Mimar – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Heba Safey Eldeen – Mimar – Uluslararası Misr Üniversitesi

Prof. Dr. İclal Dinçer –  Mimar – Şehirci – Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Stavros Stavrides – Mimar – Atina Ulusal Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Batuman – Mimar – Bilkent Üniversitesi

Dr. Gaye Çulcuoğlu – Peyzaj Mimarı – Bilkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi

Dr. Jean – François Perouse – Şehirci – Fransız Araştırma Enstitüsü

Dr. Jerzy Grochulski – Mimar – Varşova Teknoloji Üniversitesi

Metin Yurdanur – Sanatçı – Heykeltraş


Yedek Jüri Üyeleri

Doç. Dr. Gül Köksal – Mimar – Başka Bir Atölye – Kocaeli Dayanışma Akademisi

Doç. Dr. Tolga Ünlü – Şehir Plancısı – Mersin Üniversitesi

Dr. Emel Akın – Mimar – Atılım Üniversitesi


Danışman Jüri Üyeleri

Emin Koramaz – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sinan Adıyaman – TTB Merkez Konsey Başkanı

Arzu Çerkezoğlu – DİSK Başkanı

Mehmet Bozgeyik / Aysun Gezen – KESK Eş Başkanı

Mehtap Sakinci Coşgun – 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı

Nalan Otan – Ankara Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi

Eyüp Muhçu  – TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan Sarıaltun – TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ayhan Erdoğan – TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri

Ayşegül Oruçkaptan – Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Gözde Güldal – TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Tezcan Karakuş Candan – TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Deniz İncedayı – Mimar – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Ela Babalık – Şehir Plancısı – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz – Mimar – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Olgu Çalışkan – Şehir Plancısı – Orta Doğu Teknik Üniversitesi